Beste sporters,

Onze vereniging valt onder de risicovolle groepen.

Wij geven daarom gehoor aan de oproep van de overheid en hebben besloten

om tot nader bericht niet te sporten .

Namens het bestuur,

Ellen secr.